Прокуратура РА

Законность

1.  Խմբագրական խորհրդի կազմի վերաբերյալ ՀՀ գլխավոր դատախազի թիվ 125-Լ հրամանը

 

2. Խմբագրական խորհրդի կազմի վերաբերյալ երկլեզու տեղեկատվություն (The Editorial Board)

 

3. ՀՀ դատախազության «Օրինականությու» գիտագործնական պարբերականում տպագրման ենթակա հոդվածներին ներկայացվող պահանջները (հայերեն)

 

4. Requirements for Articles to be Published in the Scientific-Practical Journal “Legality” of the RA Prosecutor’s Office (Submissions)

 

5. Требования к статьям, публикуемым в научно-практическом журнале прокуратуры РА «Законность» (Отправка и прием материалов)

 

6. Հոդվածն ուղարկելու համար հեղինակի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրման ձևաթղթի և հղումների հավելվածները ()Appendices, Приложения)

 

7. ՊԱՀՈՑ՝ «ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՆԴԵՍԻ ԼՈՒՅՍ ՏԵՍԱԾ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ

 

Контактные данные

Адрес: Республика Армения, г. Ереван, 0010, улица Вазгена Саргсяна 5

Эл. почта: orinakanutyun@prosecutor.am

Тел.: 010-511-506

 

 

 

Հարգելի՛ ընթերցող

Ձեզ է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության  դատախազության «Օրինականություն» գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդեսը

 

 

{{MAGAZINE__}}