ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

Հոդվածներ

Օրինականություն N 133

1. Աննա Վարդապետյան - Մարդու նկատմամբ եվգենիկական փորձերի քրեականացումը բիոբժշկական տեխնոլոգիաների զարգացման արդի ժամանակաշրջանում (հայերեն)

2. Սրբուհի Գալյան - Հայաստանի Հանրապետությունում իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրման հիմնավորվածությունը (հայերեն)

3. Արթուր Ղամբարյան - Ենթաօրենսդրական ակտեր ընդունելու լիազորություն ունեցող մարմինների նույնականացումը ՀՀ-ում (հայերեն)

4. Նորբերթ Բերնսդորֆ - Անձնական տվյալների պաշտպանությունը և «Տվյալները ջնջելու իրավունքը» (անգլերեն)

5. Սերգեյ Կոնովալով - Ապացույցների դեպոնացումը Գերմանիայի քրեական դատավարությունում. հետխորհրդային միֆի քննադատական գնահատական (ռուսերեն)