Տեսադարան

Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն այսօր Արմավիր համայնքում էր

ՀՀ ք. Երևան, 0010 Վազգեն Սարգսյան փ. 5

Հեռ.` +374 (10) 511-650

Էլ. փոստ` info@prosecutor.am

Հայտարարություն ՀՀ դատախազության վիճակագրության և վերլուծության բաժնի պետի (31-9-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը համալրելու մասին

ՀՀ դատախազությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ ՀՀ դատախազության վիճակագրության և վերլուծության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 31-9-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը համալրելու համար:

 

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

  • դիմում (առցանց)․
  • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի լուսապատճենը (եթե անձը նույնականացման քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել հանրային ծառայության համարանիշի կամ անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսապատճենը)․
  • բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (փաստաթղթերի) լուսապատճենը (լուսապատճենները)․
  • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի (փաստաթղթերի) լուսապատճենը (լուսապատճենները)․
  • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսապատճենը (լուսապատճենները)․
  • լուսանկար՝ 3 X 4 չափսի:

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ԱՌՑԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

 

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում առցանց լրացնելով դիմումը (հղումը՝ https://cso.gov.am/internal-external-competitions) և լրացված դիմումին կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն ու լուսանկարը:

 

Սույն հայտարարության մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ https://cso.gov.am/internal-external-competitions/1241/view

 

 

Տեղեկատվություն

 

2021 թվականի օգոստոսի 31-ին ՀՀ դատախազության պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակված ՀՀ դատախազության վիճակագրության և վերլուծության բաժնի պետի (31-9-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցենելու համար հարցազրույցին մասնակցելու իրավունք են ստացել՝

 

  • Աղավնի Սամվելի Միրզոյանը
  • Սուրիկ Ոլոդյայի Բալույանը

 

Հարցազրույցին ներկայացել են՝

  • Աղավնի Սամվելի Միրզոյանը
  • Սուրիկ Ոլոդյայի Բալույանը

 

Հարցազրույցի արդյունքում մասնակիցները չեն հաղթահարել հարցազրույցի փուլը: