Տեսադարան

Գլխավոր դատախազն այցելել է հայրենիքի պաշտպանների՝ «Զինվորի տուն»

ՀՀ ք. Երևան, 0010 Վազգեն Սարգսյան փ. 5

Հեռ.` +374 (10) 511-650

Էլ. փոստ` info@prosecutor.am

28.02.2011 | 2011 թվականի բյուջետային հատկացումներ

Հայաստանի Հանրապետության` 2011 թվականի պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության դատախազության համար սահմանված բյուջետային հատկացումներ2011 թ. պետական բյուջեով ՀՀ դատախազությանը հատկացվել է ընդամենը 2625435,0 դրամ: Առանձին հոդվածները ներկայացված են ստորև:

 

 

                 

Ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության անվանումը

Ընդամենը տարեկան` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման առանձին հոդվածների խմբավորված(հազ. դրամ)                      

 1.

 Աշխատավարձ, դատական եւ պետական ծառայողների պարգեւատրում, սոցիալական վճարումներ

2044744,7

2.

Էներգետիկ, կապի եւ կոմունալ ապահովագրական /մեքենաների/ ծառայությունների վճարումներ

192591,8

3.

 

 Գործուղումներ եւ շրջագայությունների ծախսեր

7829,9

4.

Վարչական, համակարգչային, տեղեկատվական, կառավարչական ծառայություններ եւ ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

112347,2

5.

Ներկայացուցչական ծախսեր

8000,0

6.

Մեքենաների եւ սարքավորումների ընթացիկ նորոգում եւ ապահովում

32359,0

7.

Գրասենյակային, տրանսպորտային, կենցաղային եւ հանրային սննդի նյութեր

105051,4

8.

Հարկեր, պարտադիր վճարներ եւ տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են  միմյանց նկատմամբ

273,0

9.

Ոչ ֆինանսական  ակտիվների գծով ծախսեր /տրանսպորտային սարքավորումների, վարչական սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր/

56538,0

 10.

ՀՀ զինվորական դատախազության վարչական շենքի վերանորոգում 65 700,0

 

  Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը

2 625 435,0