ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամաններ

N132-20.11.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը 2020 թվականի հունիսի 10-ի  N54 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N131-18.11.2020-Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների 2020թ. 2-րդ խմբի ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսերի արդյունքները գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին

 

N130-18.11.2020-Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց 2020-2021թթ. մասնագիտական պատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսերի արդյունքները (առաջին քննաշրջան) գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին

 

N129-18.11.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի անդամ նշանակելու և ՀՀ  գլխավոր դատախազի 2018թ. ապրիլի 16-ի N38 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N128-16.11.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թ. հունիսի 10-ի N54 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N127-05.11.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը 2020 թվականի հունիսի 10-ի  N54 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N126-02.11.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի անդամ նշանակելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 16-ի N38 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N125-29.06.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թ. հունիսի 10-ի N54 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N124-23.10.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը  ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թ. հունիսի 10-ի N54 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N123-20.10.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020թ. հունիսի 10-ի N 54 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N121-14.10.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը Գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի անդամ նշանակելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018թ. ապրիլի 16-ի N38 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N118-06.10.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի անդամին վերանշանակելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N46 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N117-17.09.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի  հրամանը կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատու նշանակելու մասին

 

N112-15.09.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը Գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N46 հրամանում լրացում կատարելու մասին

 

N111-15.09.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը Գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N40 հրամանում լրացում կատարելու մասին

 

N110-15.09.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը Գլխավոր դատախազի 2020 թվականի հունիսի 30-ի N58 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N109-15.09.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների 2020 թվականի ցուցակում ընդգրկված անձի կողմից վերահանձման ենթակա առարկայական կուրսերի արդյունքները գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին

 

N108-14.09.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի  հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի  հունիսի 10-ի N54 հրամանում  փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N107-10.09.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի  հունիսի 10-ի N54 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N106-08.09.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի հունիսի 10-ի  N54 հրամանում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N105-04.09.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի առընթեր գիտամեթոդական խորհուրդ ստեղծելու մասին

 

N104-04.09.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի անդամ նշանակելու մասին

 

N103-04.09.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի անդամի անդամությունը դադարեցնելու և նոր անդամ նշանակելու մասին

 

N102-04.09.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 46 հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին 

 

N101-04.09.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 44 հրամանում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին 

 

N99-02.09.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի հունիսի 10-ի N54 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N98-31.08.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը  ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի հունիսի 10-ի N54 հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

 

N97-27.08.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ դատախազության «Օրինականություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի նախագահ ու անդամներ նշանակելու մասին

 

N96-27.08.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը  ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի անդամ նշանակլելու մասին

 

N95-27.08.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 46 հրամանում լրացում կատարելու մասին 

 

N94-27.08.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N44 հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին 

 

N87-24.08.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N86-24.08.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ի N99 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N85-24.08.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N44  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N84-24.08.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ի  N46 հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

 

N83-24.08.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի ապրիլի 10-ի N 15 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N82-24.08.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի  նախագահ նշանակելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թվականի ապրիլի  16-ի N38 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին 

 

N81-17.08.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N80-17.08.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N79-13.08.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի հունիսի 10-ի N54 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N78-13.08.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի փետրվարի 24-ի  N19  հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N77-13.08.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց 2020 թվականի մասնագիտական պատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսերի արդյունքները լրացուցիչ գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին

 

N76-30.07.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված  գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների 2020 թվականի ցուցակում ընդգրկված անձանց  մասնագիտական  պատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսերի արդյունքները(երկրորդ քննաշրջան) գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ  կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար  գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին 

 

Կարգադրություն-20.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի կարգադրությունը ՀՀ դատախազության 2020 թվականի պահուստային ֆոնդի միջոցների հաշվից գումար տրամադրելու մասին

 

Կարգադրություն-20.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի կարգադրությունը  ՀՀ դատախազության 2020 թվականի պահուստային ֆոնդի միջոցների հաշվից գումար տրամադրելու մասին

 

N75-16.07.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թվականի ապրիլի 11-ի N31 հրամանում լրացում կատարելու մասին

 

N74-15.07.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների 2020 թվականի ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսերի արդյունքները (առաջին քննաշրջան)   գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին

 

N73-14.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N72-14.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N71-14.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի անդամ նշանակելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N46 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N70-14.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի  2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N46 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N69-14.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N71 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին 

 

N68-14.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ի N99 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N67-14.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի նախագահ նշանակելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թվականի ապրիլի 16-ի N38  հրամանում  փոփոխություն կատարելու մասին 

 

N66-13.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 44 հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

 

N65-02.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի հունիսի 10-ի N54 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին 

 

N64-02.07.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N63-02.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

 N62-02.07.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N61-02.07.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ պետական բյուջեի՝ ՀՀ դատախազության գործունեությամբ անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ոչ ֆինանսական ցուցանիշների կատարման մասին հաշվետվությունում ընդգրկվելիք փաստացի արդյունքների ներկայացման և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2017 թվականի հունիսի 29-ի N 53 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

 

N60-02.07.2020-Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019թվականի դեկտեմբերի 27-ի N77 հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

N59-30.06.2020-Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը  ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թվականի ապրիլի 9-ի N20 հրամանում լրացում կատարելու մասին

 

N58-30.06.2020-Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը  ՀՀ դատախազության մասնակցությունը  ներառող գործողությունների և միջոցառումների  իրականացման համար պատասխանատու  ստորաբաժանումներ նշանակելու մասին

 

N57-26.06.2020-Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը դատախազների թեկանծությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց 2020 թվականի մասնագիտական պատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսի արդյունքները գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման  ու բողոքարկման  հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին

 

N56--26.06.2020-Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը  ՀՀ գլխավոր դատախազի հունիսի 10-ի N54 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N55-26.06.2020-Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը 2020 թվականի հունիսի 10-ի N54 հրամանում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N54-10.06.2020-Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ դատախազության հաստիքացուցակը սահմանելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020թվականի փետրվարի 10-ի N10 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N53-09.06.2020-Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019թվականի դեկտեմբերի 18-ի N70 հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

 

N52-04.06.2020- Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի  2020 թվականի փետրվարի 10-ի N10 հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

 

N51-03.06.2020- Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N41 հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

 

N50-03.06.2020-Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N39  հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

 

N49-01.06.2020-Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը  ՀՀ գլխավոր դատախազության արխիվային փաստաթղթերը փորձաքննությամբ արժեքավորելու և ՀՀ արխիվային հավաքածուի կազմում  ընդգրկելու համար փորձագիտական հանձնաժողովի անդամի  անդամությունը դադարեցնելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի  2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 71 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին 

 

N48-23.05.2020-Հայաստանի Հանրապետության  գլխավոր դատախազի հրամանը Հայաստանի Հանրապետության  գլխավոր դատախազի 2018 թվականի ապրիլի 27-ի N45 հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

N47-23.05.2020-Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանը   <Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին> օրենքով  նախատեսված գործառույթներ իրականացնող  դատախազների և Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթների ոլորտը համակարգող՝ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալի թեկնածությունների ցուցակների համալրման նպատակով անցկացվող բաց մրցույթների կազմակերպման կարգը սահմանելու, հարցաշարը հաստատելու մասին

 

N46-23.05.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը  ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի անդամներ նշանակելու և Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի 2018 թվականի ապրիլի 16-ի N38 հրամանում լրացում կատարելու մասին

 

N45-23.05.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը  ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի անդամ նշանակելու և Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի 2018 թվականի ապրիլի 16-ի N38 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N44-21.05.2020 -ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը  ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի անդամի լիազորությունները դադարեցնելու մասին

 

N43-19.05.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N40 հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

 

N42-18.05.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի փետրվարի 10-ի N10  հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N39-13.05.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը դատախազների թեկնախությունների ցուցակում ընգրկված անձանց 2020 թվականի մասնագիտական պատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսի արդյունքները գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին

 

N38-12.05.2020 ՀՀ գլխավոր դսատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի  փետրվարի 10-ի N10 հրամանում լրացում և փոփոխություններ կատարելոու մասին

 

N37-12.05.2020 ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի փետրվարի 10-ի N10 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N36- 06.05.2020 ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի փետրվարի 10-ի N10  հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N35-04.05.2020  ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ի  N40  հրամանում  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

N34- 30.04.2020. ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2017 թվականի  հունվարի 19-ի N3 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N33-27.04.2020թ․ ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի ապրիլի 10-ի N 15 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N32-27.04.2020թ․ ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի հունվարի 24-ի N 5 հրամանում  փոփոխություն կատարելու մասին 

 

N31-23.04.2020թ․ ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀգլխավոր դատախազի  2019 թվականի  սեպտեմբերի  25-ի N  44 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N30-21.04.2020թ․ ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի ապրիլի 20-ի N 29 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N29- 20.04.2020թ․ ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը  ՀՀ գլխավոր դատախազի  2020 թվականի փետրվարի 10-ի N 10 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N28-03.04.2020թ․ ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020թվականի փետրվարի 10-ի  N 10 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին 

 

N27-02.04.2020թ․ ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարի համար գումար հատկացնելու մասին

 

N26- 24.03.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը 2020թ․ փետրվարի 10-ի N10 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N24-10.03.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը՝ ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի փետրվարի 10-ի  N10 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N23-04.03.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը՝ հանձնում ընդունում կատարելու մասին

 

 N 21-02.03.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը՝ հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N 20-02.03.2020-ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը՝ հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N 19- 24.02.2020- ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը՝ 2020թ․ ապրիլի 5-ին կայանալիք ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման  նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին

 

N 18 - 18.02.2020 - Հանձնում-ընդունում կատարելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թ.  փետրվարի 12-ի N 12 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 17 - 18.02.2020 - Հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N 16 - 18.02.2020 - Հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N 15 - 18.02.2020 - Հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N 14 - 13.02.2020 - Հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N 13 - 12.02.2020 - ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը` ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի փետրվարի 10-ի N10 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 12 - 12.02.2020 - ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանը` հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N 11 - 10.02.2020 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 44 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N 10 - 10.02.2020 - ՀՀ դատախազության հաստիքացուցակը սահմանելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 9-ի N 24 ու 2019 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 43 հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 9 - 10.02.2020 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի N 111 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 8 - 06.02.2020 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 43 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին 

 

N 7 - 03.02.2020 - Արտակարգ դեպքերի և հանցագործությունների վերաբերյալ ՀՀ գլխավոր դատախազություն հաղորդումներ ներկայացնելու ու ՀՀ գլխավոր դատախազի 2007 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 73 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 6 - 01.02.2020 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 44 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N 4 - 21.01.2020 - ՀՀ դատախազությունում առկա զենքի և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցների գույքագրում կատարելու մասին

 

N 3 - 21.01.2020 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 43 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 2 - 21.01.2020 - Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2020 թ. պետական պատվերի մասին

 

N 1 - 16.01.2020 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 43 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

N 77 - 27.12.2019 - ՀՀ դատախազությունում «Դատախազի աշխատանքի մասին» վիճակագրական հաշվետվության վարման կարգը սահմանելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2017 թ. հունիսի 15-ի N 45 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 73 - 18.12.2019 - ՀՀ զինվորական կենտրոնական դատախազության հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներին վերապահված գործառույթները հստակեցնելու մասին

 

N 72 - 18.12.2019 - ՀՀ դատախազության կանոնակարգը հաստատելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2008 թ. հունիսի 20-ի N 59 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 71 - 18.12.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազության արխիվային փաստաթղթերը փորձաքննությամբ արժեքավորելու և ՀՀ արխիվային հավաքածուի կազմում ընդգրկելու համար փորձագիտական հանձնաժողով ստեղծելու ու ՀՀ գլխավոր դատախազի 2008 թ. հունիսի 28-ի N 62 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 70 - 18.12.2019 - ՀՀ դատախազության աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2007 թ. դեկտեմբերի 29-ի N 92 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

 

N 69 - 16.12.2019 - Արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի անդամին վերանշանակելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2013 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 46 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N 68 - 11.12.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 23-ի N 40 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N 67 - 04.12.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 43 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 66 - 04.12.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. մարտի 9-ի N 24 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին 

 

N 65 - 04.12.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. սեպտեմբերի 24-ի N 39 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N 63 - 19.11.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 43 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 62 - 19.11.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. մարտի 9-ի N 24 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 61 - 18.11.2019 - 2019 թ. ընթացքում փորձաքննությունների կատարման լրացուցիչ ծառայությունների ձեռքբերման գծով պետական պատվերի մասին

 

N 60 - 13.11.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 43 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 59 - 12.11.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 43 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 57 - 23.10.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 43 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 N 56 - 16.10.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի  2019 թվականի սեպտեմբերի  25-ի 43 հրամանում  փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 294-Ա-10․10․2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 21․08․2019 թվականի թիվ 160-Ա հրամանը  «Լոռու մարզի դատախազի պարտականությունների կատարումը Գ․ Մանուկյանի վրա դնելու մասին» ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 289-Ա-09․10․2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 09․09․2019 թվականի թիվ 8/493-Ա հրամանը «Հ․ Երեմյանին Արագածոտնի մարզի դատախազություն գործուղելու մասին» ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 288-Ա-09․10․2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 02․10․2019 թվականի թիվ  8/546-Ա հրամանը «Ա․ Մաթևոսյանին ՀՀ գլխավոր դատախազություն  գործուղելու մասին» ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 52 - 08.10.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 43 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 50 - 27.09.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2008 թ. հունիսի 28-ի N 62 և 2016 թ. մարտի 10-ի N 25 հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 49 - 27.09.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 16-ի N 38 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N 48 - 27.09.2019 - Հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N 46 - 26.09.2019 - ՀՀ դատախազության կոլեգիայի կազմը հաստատելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 9-ի N 22 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 45 - 26.09.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 23-ի N 40 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N 44 - 25.09.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի, նրա տեղակալների և գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների միջև աշխատանքի բաժանում կատարելու ու ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 10-ի N 28 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 43 - 25.09.2019 - ՀՀ դատախազության հաստիքացուցակը հաստատելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 ու հուլիսի 31-ի N 68 հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 42 -  25.09.2019 - ՀՀ Գլխավոր  դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանման դատախազներին ու ՀՀ  գլխավոր դատախազության  ավագ դատախազներին  լիազորելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17-ի հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 41 - 25.09.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազության և ՀՀ զինվորական դատախազության կառուցվածքը, ՀՀ դատախազության աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների ցանկը հաստատելու ու ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 9-ի N 19 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 40 - 25.09.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչություններին վերապահված գործառույթները հստակեցնելու մասին

 

N 39 - 24.09.2019 - ՀՀ դատախազության կանոնադրությունը հաստատելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2007 թ. հունիսի 29-ի N 43 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 37 - 27.08.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 9-ի N 22 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին 

 

N 36 - 23.08.2019 - Հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N 35 - 22.08.2019 - Հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N 34 - 21.08.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունների ժամանակավոր կատարման մասին

 

N 33 - 19.08.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 32 - 14.08.2019 - Դատախազների թեկնածությունների 2019 թ. ցուցակում ընդգրկված անձանց կողմից վերահանձնման ենթակա առարկայական կուրսերի արդյունքները գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին

 

N 30 - 04.07.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 29 - 04.07.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 28 - 04.07.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. հունիսի 4-ի N 23 հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

 

N 27 - 01.07.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2017 թ. հունիսի 15-ի N 45 հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

N 26 - 28.06.2019 - Դատական փորձագիտական գործունեության ոլորտը կարգավորող օրենքի նախագիծ մշակելու և գործող նորմատիվ-իրավական ակտերում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու անհրաժեշտությունն ուսումնասիրելու նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին

 

N 25 - 18.06.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 24 - 11.06.2019 - Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց 2019 թ. մասնագիտական պատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսերի արդյունքները (երրորդ քննաշրջան) գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին

 

N 23 - 04.06.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 22 - 03.06.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 21 - 03.06.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 20 - 20.05.2019 - ՀՀ դատախազությունում առկա զենքի և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցների գույքագրում կատարելու մասին

 

N 19 - 17.05.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2017 թ. հունվարի 19-ի N 3 հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին 

 

N 18 - 06.05.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին 

 

N 17 - 30.04.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թ. հունվարի 22-ի N 4 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

 

N 16 - 26.04.2019 - Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց 2019 թ. մասնագիտական պատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսերի արդյունքները (երկրորդ քննաշրջան) գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին

 

N 15 - 10.04.2019 - Դատախազներին էթիկայի վերաբերյալ հարցերով խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով հանձնաժողով ստեղծելու և գործունեության կարգը սահմանելու մասին

 

N 14 - 09.04.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. հուլիսի 31-ի N 68 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 13 - 28.03.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 12 - 28.03.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 11 - 14.03.2019 - ՀՀ դատախազության կոլեգիայի 2019 թ. փետրվարի 27-ի նիստում ընդունված որոշման կենսագործումն ապահովելու մասին

 

N 10 - 06.03.2019 - Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց 2019 թ. մասնագիտական պատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսերի արդյունքները (առաջին քննաշրջան) գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին

 

N 9 - 01.03.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2008 թ. հունիսի 20-ի N 59 հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

 

N 8 - 01.03.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 7 - 28.02.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 6 - 19.02.2019 - ՀՀ դատախազության ֆինանսատնտեսական վարչությունում աուդիտ իրականացնելու մասին

 

N 5 - 24.01.2019 - Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձանց նշանակելու մասին

 

N 4 - 22.01.2019 - ՀՀ դատախազության աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների պաշտոնների անվանացանկը հաստատելու  և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. հուլիսի 31-ի N 67 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 3 - 17.01.2019 - Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2019 թ. պետական պատվերի մասին 

 

N 2 - 17.01.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 1 - 11.01.2019 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. հունվարի 22-ի N 1 հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

N 66 - 18.07.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2007 թ. նոյեմբերի 28-ի N 68 հրամանով հաստատված N 2-րդ և 3-րդ հավելվածներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 65 - 18.07.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 16-ի N 38 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 64 - 18.07.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 9-ի N 22 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 63 - 18.07.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 87 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 62 - 18.07.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2013 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 46, 2016 թ. հոկտեմբերի 6-ի N 75, հոկտեմբերի 27-ի N 95 և 2017 թ.   սեպտեմբերի 25-ի N 86 հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 59 - 06.07.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. հունիսի 6-ի N 50 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 58 - 04.07.2018 - ՀՀ պաշտպանության նախարարի և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2008 թ. ապրիլի 15-ի N 477/36 համատեղ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

 

N 57 - 04.07.2018 - Դատախազների կողմից վերադասության կարգով տրված ցուցումների օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը ստուգելու նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին

 

N 56 - 27.06.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2017 թ. հունվարի 19-ի N 3 հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

 

N 55 - 18.06.2018 - ՀՀ դատախազության կոլեգիայի 2018 թ. հունիսի 12-ի նիստում ընդունված որոշման կենսագործումն ապահովելու մասին

 

N 54 - 18.06.2018 - Հանձնում-ընդունում կատարելու մասին

 

N 53 - 13.06.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 52 - 11.06.2018 - Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց 2018 թ. մասնագիտական պատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսերի արդյունքները (երրորդ քննաշրջան) գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին

 

N 51 - 06.06.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 36 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 50 - 06.06.2018 - ՀՀ դատախազության աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների հաստիքացուցակը հաստատելու  և ՀՀ դատախազության աշխատակազմի ղեկավարի 2018 թ. ապրիլի 5-ի N 21 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 48 - 25.05.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. ապրիլի 13-ի N 37 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին 

 

N 47 - 24.05.2018 - ՀՀ դատախազության  «Օրինականություն» գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամի անդամությունը դադարեցնելու, նոր անդամ նշանակելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 87 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N 46 - 03.05.2018 - Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց 2018 թ. մասնագիտական պատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսերի արդյունքները (երկրորդ քննաշրջան) գնահատելու, իսկ արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար գնահատման ու բողոքարկման հանձնաժողովներ ձևավորելու մասին 

 

N 45 - 27.04.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի գործունեության կարգը սահմանելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2007 թ. մայիսի 31-ի N 24 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 44 - 26.04.2018 - Դատախազների ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու, հարցաշարը հաստատելու ու ՀՀ գլխավոր դատախազի 2007 թ. օգոստոսի 1-ի N 54 և 2017 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 87 հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 43 - 26.04.2018 - Դատախազների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու համար անցկացվող բաց և փակ մրցույթների կազմակերպման կարգը սահմանելու, հարցաշարը հաստատելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2008 թ. հունվարի 29-ի N 8 և հոկտեմբերի 20-ի N 77 հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 42 - 26.04.2018 - Դատախազին միանվագ դրամական օգնություն տալու կարգը սահմանելու մասին

 

N 41 - 25.04.2018 - Դատախազներին կնիքներ տրամադրելու կարգը սահմանելու և կնիքների ձևերը հաստատելու մասին

 

N 40 - 23.04.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ ապրիլի 11-ի N 29 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 39 - 18.04.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին

 

N 38 - 16.04.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2015 թ. փետրվարի 24-ի N 8 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 37 - 13.04.2018 - Դատախազների հաստիքների քանակը և հաստիքացուցակը սահմանելու ու ՀՀ գլխավոր դատախազի 2016 թ. հոկտեմբերի 27-ի N 96 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 36 - 13.04.2018 - ՀՀ դատախազության աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների պաշտոնների անվանացանկը հաստատելու  և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2016 թ. հունվարի 14-ի N 5 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 35 - 13.04.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2017 թ. մարտի 13-ի N 26 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

N 34 - 13.04.2018 - Համազգեստի և տարբերանշանների կրման կարգը սահմանելու մասին

 

N 33 - 12.04.2018 - Ծառայողական հաշվեցուցակային զենքը և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցները պահելու և կրելու կարգը սահմանելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2007 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 88 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 32 - 11.04.2018 - Մեղադրանքի պաշտպանության ոլորտում դատախազության գործունեության արդյունավետությունն ապահովելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2013 թ. դեկտեմբերի 14-ի N 115 հրամանը, 2009 թ. հունիսի 3-ի N 20/2(3)-152-09 և 2015 թ. մայիսի 27-ի N 30/8-19-15 հանձնարարականները, ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի 2014 թ. փետրվարի 19-ի N 35/11-14 հանձնարարականն ու ՀՀ դատախազության կոլեգիայի 2017 թ. մարտի 3-ի նիստի արձանագրության 1-ի կետի 22-րդ ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 31 - 11.04.2018 - Դատախազներին, դատախազության գործունեությանն օժանդակող անձանց խրախուսման ներկայացնելու և խրախուսելու կարգը սահմանելու ու ՀՀ գլխավոր դատախազի 2015 թ հունիսի 19-ի N 36 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 30 - 11.04.2018 - Դատախազներին արձակուրդ տրամադրելու կարգը սահմանելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2015 թ. հունիսի 19-ի N 31 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 29 - 11.04.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ նշանակելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2016 թ. հոկտեմբերի 25-ի N 92 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 28 - 10.04.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի, նրա տեղակալների և գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների միջև աշխատանքի բաժանում կատարելու ու ՀՀ գլխավոր դատախազի 2014 թ. հոկտեմբերի 29-ի N 85 և 2016 թ. հոկտեմբերի 31-ի N 97 հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 26 - 10.04.2018 - Դատախազներին ՀՀ դատախազության կադրերի ռեզերվում ընդգրկելու և ռեզերվից հանելու կարգը սահմանելու մասին

 

N 25 - 10.04.2018 - Դատախազության կոլեգիայի գործունեության կարգը սահմանելու մասին

 

N 24 - 09.04.2018 - Հայեցողական պաշտոնների անվանացանկը, հաստիքների քանակը և հաստիքացուցակը հաստատելու ու ՀՀ գլխավոր դատախազի 2011 թ. հոկտեմբերի 14-ի N 48 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 23 - 09.04.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018 թ. հունվարի 22-ի N 1հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

N 22 - 09.04.2018 - ՀՀ դատախազության կոլեգիայի կազմը հաստատելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2016 թ. հոկտեմբերի 26-ի N 93 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 21 - 09.04.2018 - Դատախազի երդում տալու կարգը սահմանելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2007 թ. հունիսի 8-ի N 33 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 20 - 09.04.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի դատախազ անդամների ընտրության կարգը սահմանելու մասին

 

N 19 - 09.04.2018 - ՀՀ գլխավոր դատախազության և ՀՀ զինվորական դատախազության կառուցվածքները հաստատելու ու ՀՀ գլխավոր դատախազի 2007 թ. հունիսի 11-ի N 35 և 2013 թ. նոյեմբերի 4-ի N 75 հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

N 18 - 09.04.2018 - Ներքին և անհատական իրավական ակտերը  «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքին  համապատասխանեցնելու մասին

 

ՀՀ գլխավոր դատախազի N 27 հրամանը՝ դատախազի վարքագծի կանոններից բխող պահանջների վերաբերյալ

 

ՀՀ գլխավոր դատախազի N 49 հրամանը՝ դատախազի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու և իրականացնելու վերաբերյալ

 


Ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից կսահմանվի իրավաբանների օրհնության օր

Հետադարձ կապ

ՀՀ ք. Երևան, 0010 Վազգեն Սարգսյան փ. 5

Հեռ.` +374 (10) 511-650

Էլ. փոստ` info@prosecutor.am

 

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու

ՀՀ դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ՝ Արևիկ Խաչատրյան