Видео

Աննա Վարդապետյանի գլխավորությամբ քննարկվել է 8 ամսից ավելի քննվող քրեական գործերի լուծման ընթացքը

Республика Армения г. Ереван, 0010 ул. В. Саргсяна 5

Тел: +374 (10) 511-650

Эл. почта: info@prosecutor.am

 

Контактная форма

  Республика Армения г. Ереван, 0010 ул. В. Саргсяна 5

 

  +374 (10) 511-650

 

  info@prosecutor.am

 

  www.prosecutor.am