Видео

Դատախազությունը զգայուն վերաբերմունք ունի հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց նկատմամբ. Աննա Վարդապետյան

Республика Армения г. Ереван, 0010 ул. В. Саргсяна 5

Тел: +374 (10) 511-650

Эл. почта: info@prosecutor.am

 

Талиш

16-го июня 1992 года азербайджанский ОМОН совершил вооруженное нападение  на село Талиш  Мартакертского района. В ходе трагических событий  были убиты 10 и похищены 12  жителей   села Талиш.

 

 

 

СПИСКИ УБИТЫХ
 

1. Хачатрян Мушег Тевосович

2. Искандарян Аракся Аваковна

3. Шатверян  Марал

4. Искандарян Варди Огановна

5. Залунц Шушик Самсоновна

6. Шатверян Сережа Арутюнович

7. Азарян Айк

8. Исаханян Лена Хореновна

9. Даниелян Япон Амирджанович

10. Бегунц Балабек

 

 

 

СПИСКИ ВЗЯТЫХ В ЗАЛОЖНИКИ
 

1. Варданян Сережа Арутюнович

2. Балаян Маруся Аваковна

3. Даллакян Гриша Григоревич

4. Даниелян Размик

5. Варданян Гетеон Севиевич

6. Саакян Маня

7. Даллакян Бахши

8. Даллакян  Мариан

9. Саргсян Сирануш

10. Искандарян Айкануш

11. Саргсян Женя Григоревна

12. Халапян Гурген Тигранович