Видео

Դատախազությունը զգայուն վերաբերմունք ունի հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց նկատմամբ. Աննա Վարդապետյան

Республика Армения г. Ереван, 0010 ул. В. Саргсяна 5

Тел: +374 (10) 511-650

Эл. почта: info@prosecutor.am

 

Советники, помощники

Советники Генерального прокурора РА

 

  • Лусине Вардгесовна Мартиросян    
  • Ашот Коляевич Есаян
  • Амаяк Галустович Навасардян
  • Рудолф Артушаевич Торосян
  • Давид Эдвардович Григорян
  • Кристине Араевна Габузян
  • Лала Арсеновна Бегоян
  • Ева Гагиковна Сагоян

 

 

         

 

 

Помощники Генерального прокурора РА

 

  • Арпине Врамовна Манукян
  • Элен Геворговна Маргарян