Видео

Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը դեկտեմբերի 3-ին աշխատանքային այցով Շիրակի մարզում էր

Республика Армения г. Ереван, 0010 ул. В. Саргсяна 5

Тел: +374 (10) 511-650

Эл. почта: info@prosecutor.am

 

Советники, помощники

Советники Генерального прокурора РА

 

Лусине Вардгесовна Мартиросян

Мгер Саркисович Априкян

Ашот Есаян

 

 

         

 

 

Помощники Генерального прокурора РА

 

Давид Эдвардович Григорян

Арпине Врамович Манукян