Видео

Դատախազությունը զգայուն վերաբերմունք ունի հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց նկատմամբ. Աննա Վարդապետյան

Республика Армения г. Ереван, 0010 ул. В. Саргсяна 5

Тел: +374 (10) 511-650

Эл. почта: info@prosecutor.am

 

Заместители Генерального прокурора РА

Егиазар Авагян

 

Заместитель Генерального прокурора РА,

Государственный советник юстиции первого класса 

 

 

 

Артур Погосян

 

Заместитель Генерального прокурора РА,

Государственный советник юстиции первого класса 

 

 

 

Геворг Багдасарян

 

Заместитель Генерального прокурора РА,

Государственный советник юстиции третьего класса 

 

 

 

Србуи Галян

 

Заместитель Генерального прокурора РА,

Государственный советник юстиции третьего класса