Video

Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի ղեկավարությամբ խորհրդակցություն՝ Երևան քաղաքի դատախազությունում

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

08.06.2022 | Meeting with the RA Prosecutor General A. Davtyan

On June 8, President of the Republic of Artsakh Arayik Harutyunyan met with the RA Prosecutor General Artur Davtyan.

 

During the meeting, which was also attended by the Prosecutor General of the Republic of Artsakh Gurgen Nersisyan, were discussed issues related to cooperation and expansion of ties between the relevant agencies of Armenia and Artsakh.