Video

Արթուր Դավթյանի ելույթը ՀՀ դատախազության համակարգի հիմնադրման 104-ամյակի առթիվ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

12.01.2022 | The RA Prosecutor General Artur Davtyan was awarded by the Decree of the President Russian Federation

By the Decree of April 20, 2021 of the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, the Prosecutor General of the Republic of Armenia, Artur Davtyan was awarded the   Anniversary Medal of "300th Anniversary of the Prosecutor's Office of Russia” for effective cooperation between the prosecutor's offices of the two countries.

 

Medal on behalf of the President of the Russian Federation was handed on January 12, 2022 by Igor Krasnov, the Prosecutor General of the Russian Federation.

 

The RA Prosecutor General Artur Davtyan is on a working visit in Moscow, in the capital of the Russian Federation, where he is taking part in the celebration ceremony dedicated to the 300th anniversary of the establishment of the Prosecutor's Office of the Russian Federation.