Video

«Լուրերի» բացառիկ հարցազրույցը ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

11.01.2022 | Artur Davtyan left for a working visit to the Russian Federation

The delegation headed by the RA Prosecutor General Artur Davtyan left for Moscow today by the invitation of the Prosecutor General of the Russian Federation Igor Krasnov.

 

The RA Prosecutor General will participate in the events dedicated to the 300th anniversary of the establishment of the Prosecutor's Office of the Russian Federation.

 

During the visit, as part of the reception of the heads of delegations, it is planned to have a meeting with the Prosecutor General of the Russian Federation, as well as to participate in other events.