Video

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացի շրջանակում ուսումնասիրություն է սկսվել 206 անձի պատկանող գույքի վերաբերյալ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

20.11.2020 | The RA Military Prosecutor had meetings during his visit to the Republic of Artsakh

The RA Military Prosecutor, the RA Deputy Prosecutor General Vahe Harutyunyan arrived in the Artsakh Republic on a working visit and a number of meetings and discussions took place within the framework of the visit.

 

In particular, the President of the Artsakh Republic Arayik Harutyunyan received the delegation led by the RA military prosecutor. During the meeting, issues related to the interaction of the Armed Forces and Military Prosecutor's Offices of Garrisons in the Republic of Artsakh were discussed after the adoption of a trilateral statement on the cessation of hostilities and ensuring the normal activity of prosecutor's offices of garrisons in the new situation.

 

In Stepanakert, Vahe Harutyunyan also met with the First Deputy Military Prosecutor of the Southern Military District of the RF Armed Forces, Colonel Dmitry Shuvarkin, and the Commander of the Russian Peacekeeping Troops in the Republic of Artsakh, Lieutenant General Rustam Muradov.

 

The parties discussed issues of restoring the internal public natural life in Artsakh, eliminating the humanitarian crisis, protection of other vital rights and methods of cooperation in the legal sphere. They also touched upon the issues of providing legal assistance to the military contingent carrying out a peacekeeping mission in Artsakh, the powers and duties of the military personnel.