Video

Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի եզրափակիչ ելույթը ԱԺ-ում

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

12.10.2019 | By the order of the Prosecutor General of the Republic of Armenia personnel changes have been made

  • By the order of the RA Prosecutor General Artur Davtyan dated 09.10.2019, the Prosecutor of Vayots Dzor Region, First Class Counselor of Justice Nairi Avagyan has been relieved of his post.

 

  • By the order of the RA Prosecutor General Artur Davtyan dated 10.10.2019, the deputy prosecutor of Lori region, Second Class Counselor of Justice Garegin Manukyan has been appointed to the post of the Prosecutor of Lori Region.

 

  • By the order of the RA Prosecutor General Artur Davtyan dated 11.10.2019, the Prosecutor of Tavush Region, First Class Counselor of Justice Viktor Grigoryan has been appointed to the post of the Prosecutor of Kotayk Region.

 

  • By the order of the RA Prosecutor General Artur Davtyan dated 11.10.2019, Deputy Prosecutor of Avan and Nor Nork administrative districts of Yerevan, Third Class Counselor of Justice Petros Martirosyan has been appointed to the post of the Prosecutor of Syunik Region.

 

  • The Prosecutor of the Syunik Region, Second Class Counselor of Justice, Vazgen Harutyunyan has been appointed to the post of the Deputy Head of the Department for Crimes Against Property of the Prosecutor General's Office of the Republic of Armenia.