Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

21.11.2018 | During 2018 by the cases of corruption crimes detected in the medical institutions, 500 million AMD damage has been inflicted to the state. 41 criminal cases have been initiated.

Materials have been prepared in the proceedings of the investigative bodies based on the cases of corruption crimes registered from January to November 2018 in medical institutions of the state, and criminal cases have been initiated on the basis of 41 materials. As of November 1, 20 people have been charged.

 

The damage caused by these criminal cases is 551,464,501 AMD, and during the preliminary investigation 15,133,644 AMD has been recovered.