Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

13.07.2018 | The appeals of the prosecutors against the decision of not to use detention as a measure of restraint against 2 participants of the riots that occurred in April in the administrative districts of Erebuni and Avan have been satisfied

The authorities conducting the proceedings have submitted a petition to the Court of General Jurisdiction of Yerevan City concerning the application of detention as a measure of restraint against K. Ohanyan and K. Tonoyan, however, the court has refused the petition. The prosecutors have filed appeals against this decision.