Video

Դատախազության կոլեգիայի նիստում քննարկվել են 2020թ.-ի ընթացքում գործունեության արդյունքները

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

14.06.2018 | 22 criminal cases have been initiated concerning the facts of corruption crimes in educational institutions

22 criminal cases have been investigated in the Department for Combating Corruption and Economic Crimes of the RA Prosecutor General’s  Office concerning the abuse of official position, official fraud, embezzlement, bribery and other crimes.

 

16 cases out of them are concerning the school principals, 4 directors of kindergartens, and 2 university officials. By the two criminal cases, criminal prosecution against directors of four kindergartens has been initiated, and by the other four criminal cases criminal prosecution has been initiated against the directors of four schools.

 

The damage inflicted to the state by 22 criminal cases is 33.227.700 drams, out of which during the investigation 2.123.000 drams have been returned.