Video

Արթուր Դավթյանի ելույթը ՀՀ դատախազության համակարգի հիմնադրման 104-ամյակի առթիվ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

11.06.2018 | The results of the first quarter of the activity of the military prosecutor's office of the Republic of Armenia in the field of state interest’s protection in the armed forces have been summed up

The Military Prosecutor's Office of the Republic of Armenia has summed up the results of the work carried out by the prosecutors of the Department for the Protection of State Interests of the Central Military Prosecutor's Office of the Republic of Armenia and the military prosecutor's offices of the garrisons in the field of state interests protection in the Armed Forces and their results.