Video

Արթուր Դավթյանի ելույթը ՀՀ դատախազության համակարգի հիմնադրման 104-ամյակի առթիվ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

04.06.2018 | Prosecutor of Lori region presented a petition to the head of Vanadzor community in connection with violations and crimes in Vanadzor pre-school institutions

In Vanadzor pre-school educational institutions, competent officials with administrative powers did not properly perform their duties.

Director of nursery school number 33 has been charged under p.1 p. 2 art. 179 and p. 1 art. 314 and the director  of nursery school  number 32 under p. 1 art.  314.