Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

29.05.2018 | The Prosecutor General of the Republic of Armenia Artur Davtyan left for Georgia with a short working visit

Prosecutor General of the Republic of Armenia Artur Davtyan has left for Tbilisi on a two-day working visit by the invitation of the Georgian Prosecutor General Irakli Shotadze to attend the ceremonial events dedicated to the 100th anniversary of the Georgian Prosecutor's Office.

The Prosecutor General of Armenia will meet with the Prosecutor General of Georgia, as well as with prosecutors of other countries participating in the celebrations, to discuss issues related to the development of bilateral relations and further cooperation.