Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

25.05.2018 | RA Prosecutor General has met with co-rapporteurs of PACE Monitoring Committee for Armenia

RA Prosecutor General Artur Davtyan has met with the co-rapporteurs of the PACE Monitoring Committee for Armenia Julia Lovochkina and Giuseppe Galatz.

 

Artur Davtyan has noted that within the framework of his constitutional powers, the mission of the RA Prosecutor's Office has been to ensure the rule of law. The parties have also exchanged the views on the judicial reform process in the republic.