Video

Արթուր Դավթյանի ելույթը ՀՀ դատախազության համակարգի հիմնադրման 104-ամյակի առթիվ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

08.05.2018 | New episodes of possible crimes during the implementation of the cattle breeding program in Armenia

In order to check the grounds for initiating criminal  case on the basis of the mentioned case, the documents have been sent to the prosecutor's office of Shirak, Gegharkunik, Vayots Dzor and Kotayk regions to prepare materials in accordance with Articles 180 and 181 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Armenia.