Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

22.04.2018 | Compulsory measures have been applied against more than 30 people being suspected of committing crimes during mass events

A number of crimes have been committed by people participating in mass events that have been held in the capital since April 13th.

 

Concerning this case, criminal cases have been initiated, within the framework of which compulsory measures have been applied against more than 30 people being suspected of committing crimes during mass events.