Video

Արթուր Դավթյանի ելույթը ՀՀ դատախազության համակարգի հիմնադրման 104-ամյակի առթիվ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

14.03.2018 | Negligent attitude of officials to the service caused significant damage to the state. Criminal case has been initiated

Criminal case has been initiated in State Interests Protection Department of the RA Prosecutor General's Office under Part 1 of Art. 315 of the RA Criminal Code, the preliminary investigation of which has been entrusted to the RA IC.