Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

01.03.2018 | Case of theft in the central medicine base of the Ministry of Defense of the Republic of Armenia in the amount of 40 million AMD by the abuse of power and official forgery has been revealed

28.02.2018 a criminal case has been initiated under Part 3 of Art. 375 and Part 1 of Art. 314 of the RA Criminal Code, the preliminary investigation of which is being carried out by the prosecutor of the investigative department of the military prosecutor's office of the Republic of Armenia.

 

Notice: Every person suspected in or charged with a criminal offense shall be presumed innocent unless proved guilty in the manner prescribed by the RA Criminal Procedure Code and unless the verdict comes into legal force.