Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

03.08.2017 | The RA Prosecutor General Artur Davtyan welcomed the Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of PRC

The RA Prosecutor General Artur Davtyan welcomed the Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of PRC Tian Erlui.

Issues concerning cooperation in the sphere of mutual legal assistance were discussed at the meeting. The parties also discussed issues connected with the Prosecutor General’s visit to China in connection with the 22nd conference of International Association of Prosecutors which will be held on 1-14 September in Beijing.