Video

«Լուրերի» բացառիկ հարցազրույցը ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

03.04.2017 | 50 calls have been received by the RA Prosecutor General’s Office hotline

     Since March 5, 2017 up to the Election Day 50 calls have been received by the RA Prosecutor General’s Office. 6 of the calls were received on the Election Day. They contained clear signs of electoral offences. In the manner prescribed, they were directed to competent bodies to conduct necessary procedural actions. The rest of the calls related to the requests of the citizens to clarify for them the order of realizing their voting rights. All necessary information was provided to the citizens.