Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

02.04.2017 | Publications about directing of voters by the head of Zolaqar community were sent to the RA IC with the instruction to prepare materials

     Mass media publications about directing the voters by the head of  Zolaqar community of Gegharkunik region, as well as beating of a proxy in the same polling station and impeding the work of the observer were urgently sent by the Prosecutor General's Office to the relevant subdivision of the RA Investigation Committee with the instruction to prepare materials in accordance  with  Articles 180-181 of the RA Criminal Procedure Code .