Video

«Լուրերի» բացառիկ հարցազրույցը ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

02.04.2017 | Publications about the impending the work of proxies by the head of the community were sent to the RA IC with the instruction to prepare materials

Mass media publications about the impeding of the electoral process in Byurakan community by the Head of Byurakan community of Aragatsotn region,  including the impeding of the work of proxies, were urgently sent by the Prosecutor General's Office to the relevant subdivision of the RA Investigation Committee with the instruction to prepare materials in accordance  with  Articles 180-181 of the RA Criminal Procedure Code .