Video

«Լուրերի» բացառիկ հարցազրույցը ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

02.04.2017 | The Prosecutor's Office instructed to take operative measures to check up the cases of impeding the professional activity of journalists

Video, that was published on website azatutyun.am, about impeding the professional activity of journalists of websites azatutyun.am and araratnews.am, was urgently sent by the RA Prosecutor General's Office to the relevant subdivision of the RA Police with the instruction to carry out check up actions in due procedural order.