Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

30.01.2017 | Deputy Prosecutor General of the Republic of Armenia Armen Harutyunyan visited Prosecutor's Office of Kentron and Nork-Marash Administrative Districts

Deputy Prosecutor General of the Republic of Armenia Armen Harutyunyan visited Prosecutor's Office of Kentron and Nork-Marash Administrative Districts, where he held a working meeting, summing up the results of work carried out during 2016.

 

The Prosecutor of Yerevan City, heads of corresponding territorial subdivisions of the Police and the Investigative Committee attended the meeting.

 

Prosecutor of Kentron and Nork-Marash Administrative Districts Armen Afandyan made a report, presenting the results of the work  implemented during the previous year, as well as  the forthcoming activities. Summing up the results of the meeting.

 

Deputy Prosecutor General  of the Republic of Armenia also gave instructions.