Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

26.01.2017 | RA Prosecutor General received Head of COE Office in Armenia Natalia Voutova

RA Prosecutor General  Artur Davtyan received Head of COE Office in Armenia Natalia Voutova.

 

Arthur Davtyan praised the work of the European office in the effective implementation of the electoral process in Armenia. During the discussion the key importance was given to the issues related to the implementation of awareness and preventive measures in cooperation with the European institutions and other interested bodies with the working group established by the order of the RA Prosecutor General with the aim to prevent possible irregularities in the upcoming elections.

 

Both sides stressed the importance of free, fair and transparent electoral process. Head of the CoE Office in Armenia expressed readiness to cooperate with the RA Prosecutor General's Office to promote the effective implementation  of those activities.

 

Issues of mutual interest were also discussed at the meeting.