Video

Արթուր Դավթյանի ելույթը ՀՀ դատախազության համակարգի հիմնադրման 104-ամյակի առթիվ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

11.01.2017 | RA Prosecutor General is on an official visit in Moscow

At the invitation of Prosecutor General of the Russian Federation Yury Chaika, an Armenian delegation headed by the RA Prosecutor General Artur Davtyan, has left for Moscow to take part in the official events devoted to the 295th anniversary of the establishment of the RF Prosecutor General’s Office.