Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

23.12.2016 | RA Prosecutor General (VIDEO)

     “As a result of the violations committed during the pre-trial proceedings, in each case of an acquittal, the behavior of both the prosecutor and the authority conducting the preliminary investigation will be subject to a mandatory review. The aim is not to punish a certain person, the aim is to ensure the unity of legitimacy and objectivity in case of filing a lawsuit against a person.”

 

VIDEO