Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

24.11.2016 | RA Prosecutor General is in Artsakh on a working visit

The delegation led by the RA Prosecutor General Artur Davtyan paid a working visit to the Nagorno Karabakh Republic.
The RA Prosecutor General was received by the President of the NKR Bako Sahakyan.
The RA Military Prosecutor, Deputy Prosecutor General of the Republic of Armenia Artavazd Harutyunyan and NKR Prosecutor General Artur Mosiyan also attended the meeting.
A wide range of issues related to the cooperation between the Prosecutor General's Offices of the Republic of Armenia and the Nagorno Karabakh Republic was discussed.