Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

22.11.2016 | The indictment was confirmed, the case is sent to court

The indictment of the case, being investigated in the RA Special Investigation Service, was confirmed by the RA Prosecutor General on the fact of demanding and receiving a bribe in a large amount for the implementation of certain actions within his authority, in favor of the briber by the judge of the court of general jurisdiction of Shengavit administrative district of Yerevan City as well as on the fact of mediation for receiving a bribe by the advocate of the RA Chamber of Advocates. The criminal case is sent to the court of general jurisdiction of Shengavit administrative district of Yerevan City.