Video

Արթուր Դավթյանի ելույթը ՀՀ դատախազության համակարգի հիմնադրման 104-ամյակի առթիվ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

10.10.2016 | Announcement

On October 13, 2016, at 15:00, the Prosecutor General’s Office of the Republic of Armenia will hold discussion with the representatives of Non-governmental organizations which carry out activities in the legal field.

 

All interested non-governmental organizations can inform about their participation till 11.10.2016, 18:00, by calling 511-628 or by sending a request to the e-mail address info@prosecutor.am  indicating the participant's name and NGO.