Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

10.10.2016 | The Prosecutor General’s Office of the Republic of Armenia has requested from the Police the materials about the incident that took place at the polling station N 23/01 of Gegharkunik Region between the candidate of a community leader and chairman of the election commission of the district and has sent them to Special Investigation Service

On October 2, 2016 at the polling station N 23/01 of Varser village of Gegharkunik Region during the elections H. S. candidate for the head of village threatened S. M. the chairman of the election commission of the district, if the results of voting were not in his favour he would get revenge. Then, on October 4, after the recount of the votes, H. S.  (who has not been elected for the position) continued threatening S. M.

 

The Prosecutor General’s Office of the Republic of Armenia has requested materials, prepared on that occasion in the Regional Department of Gegharkunik and has sent them to Special Investigation Service of the RA, to initiate an investigation, prescribed by Article 180-181 of the RA Criminal Procedure Code.