Video

Արթուր Դավթյանի ելույթը ՀՀ դատախազության համակարգի հիմնադրման 104-ամյակի առթիվ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

02.10.2016 | More than 350 reports have been studied on the occasion of possible violations of elections of local self- government bodies

On October 2, 2016, by 21:00, over 350 reports / mass media publications, calls and letters of citizens/ about possible violation of the right to vote during the elections of local self-government bodies in Gegharkunik, Lori, Kotayk, Shirak, Syunik and Vayots Dzor were studied at the Prosecutor General’s Office of the Republic of Armenia and its territorial subdivisions.

 

175 reports have been sent to the Investigative committee of the RA and Regional departments of the RA Police to carry out verification activities, provided by the law.