25.02.2010 | 2010 թվականի բյուջետային հատկացումներ