Հայտարարություն՝ ՀՀ դատախազության զինվորական կենտրոնական դատախազության տարածքային վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 31-14-Մ4-1) պաշտոնակատարի ժամանակավոր թափուր պաշտոնի զբաղեցման համար ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար