Հայտարարություն

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի Պետական իշխանության մարմիններում հաստիքների առավելագույն թիվը սահմանելու մասին»  N  706-Ա որոշմամբ սահմանվել է ՀՀ դատախազության աշխատողների առավելագույն թվաքանակը՝ 629 հաստիք, նախկին 673 հաստիքի փոխարեն:

 

Նկատի ունենալով վերոգրյալը, 2018 թվականի հունիսի 18-ին հայտարարված Հայաստանի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմի Երևան քաղաքի դատախազության տարածքային վարչության առաջին կարգի մասնագետի և Հայաստանի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմի Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի թափուր հաստիքների համար հայտարարված մրցույթները չեն կայանալու: