05.02.2019 | The competent authorities of Georgia has extradited to the RA the accused of murder committed near the hotel << Tufenkyan >>

The competent bodies of Georgia have made a decision of approving request of the RA Prosecutor General's Office for extradition of A. Karadavidov and A. Blbulyan to the law enforcement bodies of the Republic of Armenia with a view to implement criminal prosecution.

 

In this regard, the Prosecutor General's Office of the Republic of Armenia has instructed the police of the Republic of Armenia to organize the extradition of A. Karadavidov and A. Blbulyan.

 

They have been extradited today, on February 5th.

2018թ․-ին հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշի նվազումն ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ․ Երևանի դատախազ

Contact Us

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

Fax: +374 (10) 511-646

E-mail: info@prosecutor.am