12.05.2006 | 2006 թվականի բյուջետային հատկացումներ