01.03.2012 | 2012 թվականի բյուջետային հատկացումներ