Central body

Economic and financial departmen of the RA Prosecutor’s Office 

Head of the Department – Hayk Martirosyan

Tell: (37410) 511-540

 

Accounting department

Head of the Department – Susanna Grigoryan

Tell: (37410) 511-675

 

Procurement Division

Head of the Division – Aram Gabrielyan

Tell: (37410) 511-674

 

Logistics Support Division

Head of the Division – Ruben Araqelyan

Tell: (37410) 511-686

 

The RA Prosecutor’s Office Department for IT and Security 

Head of the Division – Sargis Tarkhanyan

Tell: (37410) 511-600

 

The RA Prosecutor’s Office Protocol Department

Head of the Department – Hovhannes Karapetyan

Tell: (37410) 511-591

 

The RA Prosecutor’s Office  Department of Staff Management

Head of the Division –

Tell: (37410) 511- 538

 

General Division

Head of the Division – Arusyak Abajyan

Tell:  (37410) 511-637

 

Division of Archives

Head of the Division – Naira Khalatyan

Tell: (37410) 525-367

 

The RA Prosecutor’s Office  Internal Audit Division

Head of the Division – Samvel Mirzoyan

Tell: (37410) 511-678

 

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations

Head of the Division – Arevik Khachatryan

Tell: (37410) 511-629

 

The RA Prosecutor’s Office  Division of Statistics and Analysis

Head of the Division – Anna Badalyan

Tell: (37410) 511- 595

 

The RA Prosecutor’s Office  First Division

Head of the Division – Levon Baghdasaryan

Tell: (37410) 511- 642

 

The RA Prosecutor’s Office  Division of Reception of Citizens and Letters Review

Head of the Division –

Tell: (37410) 511- 650


Դատախազությունը ճանապարհաշինության ոլորտում կոռուպցիոն սխեմաներ է բացահայտել

Contact Us

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

Fax: +374 (10) 511-646

E-mail: info@prosecutor.am