Որակավորման հանձնաժողով

ՀՀ օրենքը «Դատախազության մասին»

 

Հոդված 23. Գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի և որակավորման հանձնաժողովները

 

3.Որակավորման հանձնաժողովը կազմված է 9 անդամից: Որակավորման հանձնաժողովի կազմի մեջ են մտնում գլխավոր դատախազի 1 տեղակալ, 4 դատախազ, 4 իրավաբան գիտնական: Հանձնաժողովի անդամներին նշանակում է գլխավոր դատախազը՝ 3 տարի ժամանակով: Որակավորման հանձնաժողովը ղեկավարում է գլխավոր դատախազի տեղակալը:

 

Որակավորման հանձնաժողովի կազմը

 

Արմեն Հարությունյան - Հանձնաժողովի նախագահ

ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ

Արտակ Հարությունյան - Հանձնաժողովի անդամ

ՀՀ գլխավոր դատախազության հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության պետ

Րաֆֆի Ասլանյան - Հանձնաժողովի անդամ

Երևան քաղաքի դատախազ

Արտակ Կրկյաշարյան - Հանձնաժողովի անդամ

Զինվորական դատախազի տեղակալ

Գևորգ Բաղդասարյան - Հանձնաժողովի անդամ
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և դատական ակտերի բողոքարկման վարչության պետ 

Վահե Ռաֆայելյան - Հանձնաժողովի անդամ

ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության պետ, Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի «Սահմանադրության իրավունք» ամբիոնի ասիստենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (Համաձայնությամբ):

Սամվել Դիլբանդյան - Հանձնաժողովի անդամ

Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ. (համաձայնությամբ)

Արա Գաբուզյան - Հանձնաժողովի անդամ

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (համաձայնությամբ)

Վահրամ Ավետիսյան - Հանձնաժողովի անդամ

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր (համաձայնությամբ)


ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի ելույթը 09.12.2017թ. հակակոռուպցիոն միջոցառմանը

Հետադարձ կապ

ՀՀ ք. Երևան, 0010 Վազգեն Սարգսյան փ. 5

Հեռ.` +374 (10) 511-650

Ֆաքս՝ +374 (10) 511-646

Էլ. փոստ` info@prosecutor.am