Որակավորման հանձնաժողով

ՀՀ օրենքը «Դատախազության մասին»

 

Հոդված 23. Գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի և որակավորման հանձնաժողովները

 

3.Որակավորման հանձնաժողովը կազմված է 9 անդամից: Որակավորման հանձնաժողովի կազմի մեջ են մտնում գլխավոր դատախազի 1 տեղակալ, 4 դատախազ, 4 իրավաբան գիտնական: Հանձնաժողովի անդամներին նշանակում է գլխավոր դատախազը՝ 3 տարի ժամանակով: Որակավորման հանձնաժողովը ղեկավարում է գլխավոր դատախազի տեղակալը:

 

Որակավորման հանձնաժողովի կազմը

 

Արմեն Հարությունյան - Հանձնաժողովի նախագահ

ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ

Արտակ Հարությունյան - Հանձնաժողովի անդամ

ՀՀ գլխավոր դատախազության հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության պետ

Գևորգ Բաղդասարյան - Հանձնաժողովի անդամ
Երևան քաղաքի դատախազ 

Արմեն Մարուխյան - Հանձնաժողովի անդամ

ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ

Արսեն Սարդարյան - Հանձնաժողովի անդամ

Զինվորական դատախազի տեղակալ

Սերգեյ Առաքելյան - Հանձնաժողովի անդամ

Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր. ի.գ.դ. (համաձայնությամբ)

Սամվել Դիլբանդյան - Հանձնաժողովի անդամ

Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ. (համաձայնությամբ)

Արա Գաբուզյան - Հանձնաժողովի անդամ

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ. (համաձայնությամբ)

Գնել Մուղնեցյան - Հանձնաժողովի անդամ

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (համաձայնությամբ)


ՀՀ գլխավոր դատախազը ներկայացրել է 2018թ ՀՀ դատախազության տարեկան հաղորդումը

Հետադարձ կապ

ՀՀ ք. Երևան, 0010 Վազգեն Սարգսյան փ. 5

Հեռ.` +374 (10) 511-650

Ֆաքս՝ +374 (10) 511-646

Էլ. փոստ` info@prosecutor.am