Միջազգային երիտասարդական մրցույթ /Միասին ընդդեմ կոռուպցիայի/

 

 Հայտարարվում է «Միասին ընդդեմ կոռուպցիայի» հակակոռուպցիոն սոցիալական գովազդի միջազգային երիտասարդական մրցույթ

 

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

«Միասին ընդդեմ կոռուպցիայի» սոցիալական հակակոռուպցիոն գովազդի միջազգային երիտասարդական մրցույթ

 1. Ընդհանուր դրույթներ

 

 1.  Սույն կարգը (այսուհետ` Կարգ) սահմանում է «Միասին ընդդեմ կոռուպցիայի» սոցիալական հակակոռուպցիոն գովազդի միջազգային երիտասարդական մրցույթի (այսուհետ` Մրցույթ) անցկացման կարգը, այդ թվում` Մրցույթում մասնակցության համար (այսուհետ` Մրցութային աշխատանք) ներկայացված Մրցույթի մասնակցության պայմանները, աշխատանքի գնահատման չափորոշիչները:
 2. Մրցույթի կազմակերպիչը Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունն է: Մրցույթի համակազմակերպիչներն են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը, Բելառուսի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը, Ղրղզստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը, Ղազախստանի Հանրապետության պետական ծառայության և կոռուպցիայի հակազդման գործերով գործակալությունը, Տաջիկստանի Հանրապետության պետական ֆինանսական վերահսկողության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործակալությունը:

 

 1. Մրցույթի անցկացման նպատակները և խնդիրները

 

 1. Մրցույթի նպատակն է` ներգրավել երիտասարդությանը օգտագործելու սոցիալական գովազդը կոռուպցիոն երևույթների կանխարգելման համար, ձևավորելու բնակչության հակակոռուպցիոն քարոզչության շրջանակում հասարակության և դատախազության, իրավապահ մարմինների փոխհամագործակցության պրակտիկա և ապահովելու Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի և Տաջիկսանի երիտասարդության մասնակցությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում:
 2. Մրցույթի խնդիրները`

բնակչության շրջանում հակակոռուպցիոն քարոզչությունը,

բոլոր երկրների հասարակությունների մեջ ցանկացած կոռուպցիոն երևույթի նկատմամբ անհանդուրժողական վերաբերմունքի ձևավորումը,

պետական մարմինների, դատախազության նկատմամբ վստահության ամրապնդումը, նրանց կողմից իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ձևավորումը,

կոռուպցիայի դեմ պայքարում գործունեություն իրականացնող դատախազության, պետական մարմինների և քաղաքացիական հասարակության համատեղ աշխատանքի բաց գործելաոճը և կոռուպցիայի հակազդման ոլորտում ուղղորդումը,

հանրության ուշադրության սևեռումը կոռուպցիայի հակազդման հարցերին, ինչպես նաև այդ ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքար իրականացնող դատախազության և պետական մարմինների դերին:   

 

 1. Մասնակցության պայմանները, մրցութային անվանակարգեր

 

 1. Մրցույթին մասնակցելու են հրավիրվում`

Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության, Ղրղզստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և Տաջիկսանի Հանրապետության քաղաքացիները (առանձին հեղինակներ և ստեղծագործական խմբեր, ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք):

Մրցութային աշխատանքների հեղինակների և համահեղինակների (այդ թվում` իրավաբանական անձանց կողմից դիմումներ) տարիքը պետք է լինի 14-ից 35 տարեկան:

 1. Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ անվանակարգերում`
 • Լավագույն պաստառ
 • Լավագույն տեսահոլովակ

3.2.2. Լրացուցիչ անվանակարգեր`

Կազմակերպիչներն իրավունք ունեն սահմանելու լրացուցիչ անվանակարգեր:

 1.  Մրցութային աշխատանքներն ընդունվում են ռուսերեն լեզվով:
 2. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է պատրաստել պաստառ և (կամ) տեսահոլովակ «Միասին ընդդեմ կոռուպցիայի» թեմայով` Մրցույթի նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան:

                                                                   

 1. Մրցույթի կարգը և անցկացման ժամկետները

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով`

Առաջին փուլ` կիսաեզրափակիչ (2018թ. հուլիսի 2-ից նոյեմբերի 12-ը):

Առանձին անցկացվում է յուրաքանչյուր երկրում` Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում, Ղրղզստանի Հանրապետությունում, Ռուսաստանի Դաշնությունում և Տաջիկսանի Հանրապետությունում:

Նշված երկրներից մրցութային աշխատանքներն ընդունվում են Մրցույթի պաշտոնական կայքէջում` http://anticorruption.life:

 •  Մրցույթի մասնակցության համար աշխատանքների ընդունման սկիզբ` 2018թ. հուլիսի 2-ից` ժամը 10:00-ից (Մոսկվայի ժամանակով):
 •  Մրցույթի մասնակցության համար աշխատանքների ընդունման ավարտ` 2018թ. հոկտեմբերի 19-ը` ժամը 17:00-ն (Մոսկվայի ժամանակով):

Մրցութային աշխատանքների միջև յուրաքանչյուր երկրում ազգային մրցութային հանձնաժողովի կողմից իրականացվում է լավագույն աշխատանքների ընտրություն, յուրաքանչյուր անվանակարգում սահմանվում են հաղթողներ և մրցույթի մրցանակակիրներ:

Առաջին տեղը զբաղեցնող մրցութային աշխատանքներն անցնում են եզրափակիչ փուլ:

 • Ազգային մրցութային հանձնաժողովների կողմից հաղթողների և նրանց աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազություն ուղարկելու ժամկետն է` 2018թ. նոյեմբերի 12-13-ը:

Երկրորդ փուլ` եզրափակիչ (2018թ. նոյեմբերի 13-23-ը):

Միջազգային մրցույթի ժյուրին եզրափակիչ անցած մրցութային աշխատանքներից յուրաքանչյուր անվանակարգի համար ընտրում է Մրցույթի հաղթողներին և մրցանակակիրներին:

 

 1. Մրցույթի մասնակցության համար գրանցում, մրցութային աշխատանքների պահանջները

 

 1. Գրանցում
  1. Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը պետք է գրանցվի Մրցույթի պաշտոնական կայքէջի` http://anticorruption.life անձնական հաշվում, լրացնի գրանցման ձևը և հաստատի իր համաձայնությունը մրցույթի կանոններին, ինչպես նաև անձնական տվյալների մշակման համար համաձայնությունը:
  2. Կանոնների 5.2. կետում նշված տեխնիկական պահանջներին համապատասխանող մրցութային աշխատանքները էլեկտրոնային տեսքով ներբեռնվում են Մրցույթի կայքի անձնական հաշվից` յուրաքանչյուր աշխատանքին կցելով բացատրական տեղեկատվություն: 
  3. Յուրաքանչյուր անվանակարգում ընդունվում է առավելագույնը 10 աշխատանք: Փաստաթղթերը կցվում են միայն մեկ անգամ, առանց հեղինակի կողմից հետագա խմբագրման հնարավորության:
 2.  Մրցութային աշխատանքների տեխնիկական պահանջները և քանակական սահմանափակումները.
 3. Լավագույն տեսահոլովակ» անվանակարգ
 4. ներկայացման ձևաչափ` mpeg 4, կետայնությունը չպետք է գերազացի 1920 x 1080 p, նյութի ծավալը չպետք է գերազանցի 300 ՄԲ:
 5. ` չպետք է գերազանցի 120 վրկ.:
 6. ` 16 բիթ, ստերեո
 7. ` չպետք է գերազանցի 10 ֆայլը:
 8. Լավագույն պաստառ» անվանակարգ
 9. ներկայացման ձևաչափ` JPG, A3 ձևաչափ (297 x 420մմ) կողմերի ստույգ համապատասխանությամբ և 300 dpi չափով: Մեկ ֆայլի ծավալը չպետք է գերազանցի 15 ՄԲ:
 10. ` չպետք է գերազանցի 10 ֆայլը:
  1. Սահմանափակումներ

Մրցութային աշխատանքները չպետք է պարունակեն`

- տեքստ, սյուժե, Կոնոնների 3.1 կետում թվարկված երկրների օրենսդրությանը, այդ թվում` Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական օրենսգրքի նորմերին, «Երեխաների առողջությանը և զարգացմանը վնաս հասցնող տեղեկատվությունից պաշտպանելու մասին» 2010թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 436-ԴՕ դաշնային օրենքին, 2006թ. մարտի 13-ի թիվ 38-ԴՕ դաշնային օրենքին հակասող բեմական անձանց և կերպարների գործողություններ,

- իրական հասցեների և հեռախոսների, կրոնական շարժումների, այդ թվում` կրոնական խորհրդանիշերի մասին տեղեկատվության նշում, գոյություն ունեցող ապրանքների պիտակների, ապրանքանիշերի, ծառայությունների նշանների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց անվանում և հիշատակում,

 • ֆաշիստական պատկերներ (սվաստիկա), բռնության, ցանկացած տեսակի խտրականության, վանդալիզմի, արյան տեսարաններ, որոնք պատկերում են մարդկանց և կենդանիների մարմնական տառապանքները, ինտիմ տեսարաններ, ցանկացած ձևով անձի կամ անձանց խմբի արժանապատվությունը նվաստացնող այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև այն տեղեկատվությունը, որը կարող է վնաս հասցնել երեխաների առողջությանը և /կամ զարգացմանը:  Չի թույլատրվում օգտագործել այլ անձանց տեքստերը, վիդեո և աուդիո նյութերը (գրագողություն), բացառություն են կազմում հեղինակային իրավունքի մասին օրենքով թույլատրելի սահմաններում ստեղծագործություններին  հղում կատարելու դեպքերը:
 • պայմաններին չհետևելու դեպքում ցանկացած փուլում աշխատանքը դուրս է գալիս մրցույթի մասնակցությունից:

5.4. Մրցույթի աշխատանքները չեն վերադարձվում և չեն վերանայվում:

 1. Բոլոր ստացված աշխատանքները կքննարկվեն այն երկրի ազգային մրցութային հանձնաժողովի կողմից, որից աշխատանքը ստացվել է մրցույթի մասնակցության համար:
 2. դիտման համար մրցույթի պաշտոնական կայքէջում հրապարակվում են պատահական սկզբունքով ընտրված աշխատանքները: Համապատասխան բաժնում աշխատանքի բացակայությունը չի նշանակում, որ այն չի ընդունվել:

 

6. Միջազգային մրցույթի ժյուրիի կազմը

 • մրցութային հանձնաժողովներ

 

6.1. Կազմակերպիչը ձևավորում միջազգային մրցույթի ժյուրիի կազմը:

 1. Ժյուրիի կազմում ընդգրկված են ներկայացուցիչներ` Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից, Բելառուսի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից, Ղրղզստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից, Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունից, Ղազախստանի Հանրապետության պետական ծառայության և կոռուպցիայի հակազդման գործերով գործակալությունից, Տաջիկստանի Հանրապետության պետական ֆինանսական վերահսկողության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործակալությունից, պետական իշխանության մարմիններից, քաղաքացիական հասարակական ինստիտուտներից, զանգվածային լրատվամիջոցներից:
 2. Ազգային մրցութային հանձնաժողովները կազմավորվում են մրցույթի կազմակերպչի և համակազմակերպիչների կողմից` աշխատանքներն ընտրելու և մրցույթի կիսաեզրափակչի հաղթողներին որոշելու համար:
 3. Ազգային մրցութային հանձնաժողովների կազմը յուրաքանչյուր երկրում որոշում են մրցույթի կազմակերպիչը և համակազմակերպիչները:
 4. Մրցույթի կազմակերպիչներն ու համակազմակերպիչները պատասխանատու են մրցույթի մասին թիրախային լսարանին, ինչպես նաև մրցույթի  նպատակների, խնդիրների և պայմանների մասին տեղեկացնելու համար:

 

 1. Մրցութային աշխատանքների դիտարկումը

 

7.1. Կանոնների 4-րդ կետում նշված աշխատանքի ընդունման վերջնաժամկետի ավարտից հետո ներկայացված աշխատանքները չեն դիտարկվում:

 1. Ազգային մրցութային հանձնաժողովներն իրավունք ունեն առանց մրցույթի մասնակցին տեղեկացնելու չընդունել այն աշխատանքները, որոնց բովանդակությունը չի համապատասխանում կամ հակասում է մրցույթի կանոններին, այդ թվում նաև կանոնների 5.2 և 5.3 կետերում սահմանված տեխնիկական պահանջներին և սահմանափակումներին:
 2. Ազգային մրցութային հանձնաժողովները և ժյուրիի անդամներն իրավունք ունեն որևէ անվանակարգում կամ բոլոր անվանակարգերում հաղթող չճանաչել մրցույթի մասնակիցներից և ոչ մեկին:
 3. Մրցութային աշխատանքները գնահատվում են հետևյալ չափորոշիչներով`
 • հայտարարված թեմայի հետ մրցութային աշխատանքի համապատասխանություն
 • հիմնավորում և բովանդակության բացահայտման աստիճան
 • ստեղծագործական միտք, նորարարություն և աշխատանքի կատարման որակ
 • լեզվի ճշգրտություն  և  հասանելիություն, ինչպես նաև մտքի շարադրում
 • Կիսաեզրափակիչ փուլում ազգային մրցութային հանձնաժողովները յուրաքանչյուր անվանակարգում կիսաեզրափակիչ անցած մասնակիցների համար սահմանում են հետևյալ տեղերը
 • 1 տեղը` համապատասխան անվանակարգում կիսաեզրափակչի հաղթող
 • 2 և 3 տեղերը` համապատասխան անվանակարգում կիսաեզրափակչի մրցանակակիրներ

7.6. Համապատասխան անվանակարգում 1-ին տեղ զբաղեցրած կիսաեզրափակչի հաղթողների աշխատանքները մասնակցության համար ուղարկվում են եզրափակիչ:

7.7. Եզրափակիչ փուլում միջազգային մրցույթի ժյուրիի անդամների բաց քվեարկությամբ (ձայների պարզ մեծամասնությամբ) յուրաքանչյուր անվանակարգի համար սահմանվում են հետևյալ տեղերը.

 • 1 տեղ` համապատասխան անվանակարգում մրցույթի հաղթող
 • 2 և 3 տեղեր` համապատասխան անվանակարգում մրցույթի մրցանակակիրներ

 

 1. Մրցույթի հաղթողների և մրցանակակիրների պարգևատրումը

 

8.1. Մրցույթի հաղթողները և մրցանակակիրները պարգևատրվում են դիպլոմներով, որտեղ նշված է մրցանակային տեղը, ինչպես նաև արժեքավոր նվերներով և հուշանվերներով:

 1. Եզրափակիչ փուլ անցած մրցույթի բոլոր մասնակիցները մրցույթի մասնակցության համար պարգևատրվում են դիպլոմներով:
 2. Ազգային մրցութային հանձնաժողովները կարող են իրենց հայեցողությամբ պարգևատրել հաղթողներին և մրցանակակիրներին, ինչպես նաև եզրափակիչ և կիսաեզրափակիչ փուլի բոլոր մասնակիցներին:
 3. հաղթողների և մրցանակակիրների պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը կանցկացվի 2018 թվականի դեկտեմբերի առաջին տասնօրյակում և կհամընկնի «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա» հետ (դեկտեմբերի 9): Պարգևատրման արարողության ստույգ ամսաթվի ու վայրի մասին կտեղեկացվի մրցույթի պաշտոնական կայքէջում ` http://anticorruption.life :

 

9. Մրցութային աշխատանքների մտավոր սեփականության իրավունքները

 

 1. Մրցույթի համար աշխատանքները ներկայացնելիս յուրաքանչյուր մասնակից երաշխավորում է, որ նա է հանդիսանում մրցութային աշխատանքի հեղինակը և հաստատում է, որ բացառիկ արտոնագիրը` սույն կանոններով սահմանված տարբերակներով աշխատանքի օգտագործման իրավունքը չի փոխանցվում երրորդ անձանց:

9.2. Մրցույթի մասնակիցը կազմակերպչին և համակազմակերպիչներին անվճար հիմունքով տրամադրում է մրցութային աշխատանքների համար ոչ բացառիկ արտոնագիր (այսուհետ` արտոնագիր) սույն բաժնում սահմանված կանոններին համապատասխան:

 • մասնակիցը կաչմակերպչին և համակազմակերպիչներին ներկայացնում է մրցութային աշխատանքների օգտագործման իրավունքի արտոնագիր` մրցույթի կազմակերպման և անցկացման, ինչպես նաև հետագայում այն որպես սոցիալական գովազդ օգտագործելու համար, այդ թվում նաև ցուցահանդեսներում, հասարակական վայրերում և այլ նպատակներով օգտագործելու համար, որոնք չեն հակասում ՌԴ օրենսդրությանը և միջազգային իրավունքի նորմերին (ներառյալ նաև ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 1270 հոդվածով նախատեսված կարգով դրա օգտագործումը):

Կազմակերպիչը և համակազմակերպիչներն իրավունք ունեն մրցութային աշխատանքներն օգտագործել հետևյալ տարբերակներով (ներառելով, բայց չսահմանափակելով)` տեղադրում զանգվածային լրատվամիջոցներում, տեղադրում կազմակերպչի և համակազմակերպիչների համացանցային հարթակներում, սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաև մրցութային աշխատանքները լսարանի հետ քննարկելու նպատակով հանրային դիտում, ֆորումների կազմակերպում, այդ թվում նաև կրթական կազմակերպություններում, գրադարաններում, թեմատիկ ակումբներում և այլն:

 1. Մասնակիցը երաշխավորում է, որ ներկայացված արտոնագրերը չեն խախտում երրորդ անձանց իրավունքները և շահերը:

9.4. Կազմակերպիչը և համակազմակերպիչներն իրավունք ունեն արտոնագիր տալ երրորդ անձանց (ենթալիցենզավորել):

 1. Կազմակերպիչը և համակազմակերպիչներն իրավունք ունեն մրցութային աշխատանքներն օգտագործելու մասին հաշվետվություններ չներկայացնել:
 2. Մրցույթի մասնակիցը թույլ է տալիս կազմակերպչին և համակազմակերպիչներին օգտագործել մրցութային աշխատանքներն առանց դրանց հեղինակների, հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ և  մրցույթի մասնակցի անունը նշելու:
 3. Մրցույթի մասնակիցը թույլ է տալիս կազմակերպչին և համակազմակերպիչներին մրցութային աշխատանքների մեջ փոփոխություններ, ինչպես նաև մեկնաբանություններ կատարել:
 4. Մրցույթի մասնակիցները գործող ազգային և միջազգային օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով պատասխանատվություն են կրում երրորդ անձանց մտավոր սեփականության իրավունքների խախտման համար: Մրցութային աշխատանքները համացանցում տեղադրելու, ինչպես նաև կանոններում նշված տարբերակներով մրցութային աշխատանքները հետագայում օգտագործելու հետ կապված երրորդ անձի կողմից պահանջներ ներկայացնելու դեպքում` մրցույթի մասնակիցը պարտավորվում է իր ուժերով և իր հաշվին կարգավորել երորդ անձանց կողմից նշված պահանջները:

 

10.  Լրացուցիչ դրույթներ

 

10.1. Քանի որ մրցույթը համարվում է շահույթ չհետապնդող նախագիծ, մրցույթի մասնակիցների, հաղթողների, մրցանակակիրների պարգևատրումը չի վճարվում, ինչպես նաև չեն կիրառվում ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի հանրային մրցույթի մասին (գլուխ 57) մրցույթի անցկացման կանոնները:

10.2. Մրցույթի կազմակերպման և անցկացման հետ կապված հարցերով կազմակերպչի, համակազմակերպիչների և մրցույթի մասնակիցների հարաբերությունները կարգավորվում են սույն կանոններով:

10.3. Եթե մրցույթի մասնակիցը համաձայն չէ կանոններից որևէ մեկի հետ, նա իրավունք ունի մրցույթի մասնակցությունից հրաժարվել:

10.4. Կազմակերպիչն իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել կանոններում կամ ցանկացած պահի չեղարկել ինչպես առանձին անվանակարգեր, այնպես էլ ընդհանուր մրցույթի կազմակերպումը: Եթե կազմակերպիչն որոշում է փոփոխել կանոնները կամ դադարեցնել մրցույթը, ապա կազմակերպիչը պարտավոր է դրա մասին տեղեկացնել համակազմակերպիչներին և մասնակիցներին` հրապարակելով համապատասխան տեղեկատվությունը մրցույթի պաշտոնական կայքէջում` http://anticorruption.life .

 

 

 

 


Ռ. Քոչարյանի պաշտպանները գործի քննությունն արհեստականորեն ձգձգելու միտում ունեն. գլխավոր դատախազ

Հետադարձ կապ

ՀՀ ք. Երևան, 0010 Վազգեն Սարգսյան փ. 5

Հեռ.` +374 (10) 511-650

Ֆաքս՝ +374 (10) 511-646

Էլ. փոստ` info@prosecutor.am