Արդարադատության ակադեմիա

Արդարադատության ակադեմիան հիմնադրվել է ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N990-Ա որոշմամբ: Արդարադատության ակադեմիայի խնդիրն է՝ կյանքի կոչել դատավորների և դատախազների մասնագիտական պատրաստման և վերապատրաստման որակապես նոր մոտեցումներ, որոնք բխում են ՀՀ նախագահի կողմից հաստատված Իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարության ծրագրից։

 

Ակադեմիայի հիմնական նպատակներն են՝

 

Դատավորների եւ դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մեջ դատավորի կամ դատախազի պաշտոն զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ հմտությունների ձեւավորումը, մասնագիտական գիտելիքների ընդլայնումը, ակադեմիայի շրջանավարտ անձանց, դատական ծառայողների, դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների, դատական կարգադրիչների մասնագիտական գիտելիքների եւ աշխատանքային ունակությունների հետեւողական կատարելագործումը, ինչպես նաև ակադեմիայի կրթական ծրագրերի աստիճանական մերձեցումը, համատեղ կրթական ծրագրերի իրականացումը:

 

Ակադեմիայի կառավարման մարմինը

 

1. Ակադեմիայի կառավարումն իրականացնում է Ակադեմիայի կառավարման խորհուրդը։

 

Խորհրդի կազմը՝

 

Համլետ Ասատրյան - Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր
Գևորգ Բաղդասարյան - ՀՀ գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և դատական ակտերի բողոքարկման վարչության պետ
Արսեն Մկրտչյան - ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր
Րաֆֆի  Ասլանյան - Երևան քաղաքի դատախազ
Հովսեփ Բեդևյան - Վարչական վերաքննիչ դատարանի նախագահ
Երվանդ Խունդկարյան - Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի նախագահ

 

Խորհրդի նախագահ


Երվանդ Խունդկարյան - Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի նախագահ

 

«Արդարադատության ակադեմիայի» գործունեությունը կարգավորվում է «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով ինչպես նաև <<Արդարադատության ակադեմիայի մասին>> ՀՀ օրենքով։

 

Արդարադատության ակադեմիայի պաշտոնական էջ


ՀՀ գլխավոր դատախազի 2018թ հակիրճ ամփոփումն ու ամանորյա ուղերձը

Հետադարձ կապ

ՀՀ ք. Երևան, 0010 Վազգեն Սարգսյան փ. 5

Հեռ.` +374 (10) 511-650

Ֆաքս՝ +374 (10) 511-646

Էլ. փոստ` info@prosecutor.am